https://cdn.globalso.com/gelkengelatin/Gelken-Parmaceutical-Gelatin-banner1.jpg
https://cdn.globalso.com/gelkengelatin/banner12.jpg
https://cdn.globalso.com/gelkengelatin/banner2-2.jpg

Gelken Gelatine hoş geldiňiz

2012-nji ýylda döredilen Gelken Gelatin, ýokary hilli Pharmaceutical jelatin, Iýilýän jelatin we gidrolizlenen kollagen öndürmekde ökde öndüriji.

2015-nji ýyldan bäri önümçilik liniýasyny doly kämilleşdirmek bilen birlikde, desgamyz dünýäniň ýokary synpynda.ISO 9001, ISO 22000, Azyk howpsuzlygy ulgamy sertifikaty 22000, GMP tarapyndan kepillendirilen ýokary hilli dolandyryş ulgamy we azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy bar.Önümçilik toparymyz we hil standarty 20 ýyllyk tejribesi bolan ýokary jelatin zawodyndandyr.Indi bizde ýyllyk kuwwaty 15000 tonna bolan 3 sany Jelatin önümçilik liniýasy we ýyllyk kuwwaty 3000 tonna bolan 1 sany gidrolizlenen kollagen önümçilik liniýasy bar.

Hünär derejämiziň hilini barlamak we hil gözegçilik ulgamy we doly standart iş prosedurasy müşderilerimize durnukly, howpsuz we sagdyn önümler bilen üpjün etmegi üpjün edýär.

köpräk oka

artykmaçlygymyz

Biziň wezipämiz, müşderileriň islegine görä howpsuz, ýokary hilli we durnukly önüm bazasyny üpjün etmek.

  • Dünýä derejesindäki desga.15000mt ualyllyk önümçilik kuwwaty.Ösen önümçilik tehnologiýasy we 20 ýyllyk synag.

    Önümçilik

    Dünýä derejesindäki desga.
    15000mt ualyllyk önümçilik kuwwaty.
    Ösen önümçilik tehnologiýasy we 20 ýyllyk synag.
    köpräk oka
  • Durnuk we doly yzarlamak önümçiligi.Productshli jogapkärçiligi önümlerimize we hyzmatymyza çekiň.400+ SOP durnukly üpjün etmegi üpjün edýär ...

    Hil kepilligi

    Durnuk we doly yzarlamak önümçiligi.
    Productshli jogapkärçiligi önümlerimize we hyzmatymyza çekiň.
    400+ SOP durnukly üpjün etmegi üpjün edýär ...
    köpräk oka
  • Efficiencyokary öndürijilikli hyzmat.Çalt we durnukly gurşun wagty.Tejribeli satuw topary we hünär tehniki goldawy.

    Satyş

    Efficiencyokary öndürijilikli hyzmat.
    Çalt we durnukly gurşun wagty.
    Tejribeli satuw topary we hünär tehniki goldawy.
    köpräk oka

Önümimiz

Gelken önümleri gaty kapsulalarda, ýumşak kapsulalarda, planşetlerde, süýji süýji, hamam, gatyk, mous, piwo, şire, konserwirlenen önümlerde giňden ulanylýar ...

  • Iýip bolýan jelatin

  • Derman Gelatin

  • Kollagen

  • Jelatin sahypasy

amaly

Gelken Gelatin habarlary

8613515967654

ericmaxiaoji